KAKOVOST

Izhajajoč iz našega poslanstva dobavljamo našim strankam le preverjene, strokovno in jezikovno korektne prevode, za katerih kakovost jamčimo v vsakem trenutku.

Kakovosten prevod razumemo kot vsebinsko enakovreden posnetek izhodiščnega besedila, ki sočasno premaguje jezikovne in kulturne ovire med avtorjem in bralcem ter izpolnjuje svoj komunikacijski namen v ciljnem jeziku.

Pri tem dosledno upoštevamo vodilo, da lahko človek prevede le tisto, kar sam dobro razume. To je še posebej pomembno pri prevajanju tehničnih besedil, kjer sodita med osnovne pogoje za uspešno prevajanje razumevanje tehnične vsebine izhodiščnega besedila ter poznavanje vsaj temeljnih vsebin na zadevnem strokovnem področju. Pogosto so za pravilno interpretacijo besedila potrebna celo poglobljena znanja na inženirskem nivoju ter praktične izkušnje na zadevnem aplikativnem področju. Seveda morajo biti te zmožnosti, da bi bilo mogoče zagotavljati resnično ustrezne rezultate, kombinirane še z odličnimi jezikovnimi spretnostmi.

Ena sama oseba zmore le redko zadostiti vsem tem predpogojem, kar samo po sebi napeljuje k misli, da bi delo kazalo organizirati v timu, čigar člani se medsebojno dopolnjujejo ter tako tvorijo podlago za visoko kakovost storitev. V prevajalskem biroju TEHPREVODI obdelata vsako besedilo vsaj dve osebi. Osnovni prevod izdela prevajalec, posebej usposobljen za zahtevano jezikovno kombinacijo - praviloma rojeni govorec ciljnega jezika prevoda (v nasprotnem primeru zagotovimo lektoriranje rojenega govorca ciljnega jezika). Tako izdelan prevod 100% preveri inženir, kvalificiran za zadevno strokovno področje, ki sočasno odgovarja za kakovost prevoda. Dosledna uporaba tega principa v največji možni meri odpravlja nevarnost napak, ki so posledica površnosti. Nadalje omogoča preverjanje ter naknadno posvetovanje med prevajalcem in inženirjem kontinuirano izboljševanje kakovosti osnovnega prevajanja ter s tem večjo produktivnost ob stalnem kakovostnem nivoju.

V primeru dvoumne ali nerazumljive vsebine v izhodiščnem tekstu se bo naš inženir povezal z Vami oz. Vašimi inženirji, da bi tako na kompetentnem nivoju razjasnili morebitne nejasnosti. Vse Vaše terminološke predloge, pripombe in popravke, ki jih shranjujemo v glosarje, bomo upoštevali tudi pri nadaljnjem delu.

Pri zagotavljanju dosledne uporabe izbrane terminologije se opiramo na sodobno programsko opremo za računalniško podprto prevajanje (Computer Assisted Translation - CAT), kar našim prevajalcem omogoča, da v prevodih različnih Vaših dokumentov uporabljajo enotno terminologijo.

Da bi zagotovili visoko in stalno kakovost naših storitev, smo celoten prevajalski proces organizirali v skladu s smernicami "prevajalskega" standarda DIN 2345.

Vedno smo odprti za vsak Vaš predlog ali nasvet, ki bi lahko pripeljal do še višje kakovosti naših storitev za Vas.